Brezplačna dostava in darilo nad 50 €
0

Splošni pogoji poslovanja

 1. SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji poslovanja naše spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Kupec z oddajo naročila sprejema splošne pogoje poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.crystalavenue.si.

S spletno stranjo www.crystalavenue.si upravlja podjetje DREAMBIG, proizvodnja, trgovina in storitve, Aleš Siničič s.p., Rogoška cesta 14, 2204 Miklavž na Dravskem polju, matična številka 8327700000, ID za DDV: 12534102.

 1. POSTOPEK NAKUPA

– Kupec na spletni strani poišče svoj želeni artikel in ga doda v košarico. Nato sledi navodilom na spletni strani www.crystalavenue.si

– Kupec lahko blago naroči preko email naslova: info@crystalavenue.si, tako da pošlje sliko želenega artikla, ter naslov.

– Po oddaji naročila se kupcu sporoči prejetje naročila ter dodatne informacije v kolikor želeni artikel ni na zalogi. Kupec se z oddajo naročila strinja s splošnimi pogoji poslovanja podjetja. Kupcu se pošlje račun za plačilo, kjer ima pregled nad celotnim naročilom. V kolikor ugotovi napako, nas o tem obvesti, kasneje podanih ugovorov glede nepravilnosti ne upoštevamo.

– Kupcu se ob potrditvi naročila zagotovi rezervacija izdelka v času 48 ur. V tem času je kupec zavezan poravnati kupnino na TRR podjetja, v nasprotnem primeru si podjetje pridržuje pravico do preklica naročila brez obrazložitve.

– Po opravljeni transakciji prodajalec blago odpošlje v roku 1-2 delovnih dni.

 1. CENE

Vse cene so objavljene v EUR in vključujejo zakonsko določen DVV. Pridržujemo si pravico do spremembe in popravkov cen, napisanega besedila in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila.

 1. NAČINI PLAČILA

– Stranka lahko naročene izdelke na spletni strani www.crystalavenue.si plača s kreditno kartico in PayPal-om, v primeru naročila po e-mail sporočilu pa z nakazilom na TRR podjetja DREAMBIG s.p.

– Predračun za nakazilo na TRR bo stranka prejela na e-mail naslov, iz katerega je bilo poslano sporočilo. Plačilo lahko stranka opravi preko spletne banke ali v bančnih poslovalnicah.

 

 1. DOBAVA

Kupljeno blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave celotne kupnine s strani kupca. Blago se dostavlja samo proti plačilu. Dobavni rok za dostavo blaga, ki je na zalogi je 2-5 delovnih dni. Če blaga ni na zalogi, vas o roku dobave obvestimo. V kolikor se zgodi, da določen že kupljen izdelek ni dobavljiv, plačilo pa je že bilo izvedeno vam bomo vrnili denar.

 1. DOSTAVA IZDELKOV

Dostava naročenega blaga se izvaja preko DPD, GLS in Pošte Slovenije, ki blago dostavijo do kupca v vse kraje Slovenije. Pošiljka blaga je dostavljena naslednji delovni dan ali najkasneje v roku 3 dni od datuma oddaje pošiljke. Na čas dobave vplivajo dela prosti dnevi ter vikendi.

Znesek poštnine in strošek obdelave paketa je enoten za vse izdelke in znaša 3,2 eur.

Podjetje DREAMBIG, Aleš Siničič s.p. ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali nezmožnost zagotavljanja artiklov zaradi vojne ali civilnega nemiru, stavk, prenehanja dela v industriji, neuspešne dostave, požara, nevihte, poplav ali neurij, okvar, namernih poškodb, kraje ali katere koli druge višje sile. Podjetje DREAMBIG, Aleš Siničič s.p. ne krije stroškov, nastalih ob morebitni zamudi dostave artiklov. Prav tako ne krije stroškov v primeru izgube artikla ali nedostavljenega artikla.

 1. ODSTOP OD POGODBE, REKLAMACIJA

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga odstopi od pogodbe, brez potrebne navedbe razloga. Rok za vračilo se šteje od dneva prevzema artikla. Kupec prevzame strošek dostave ob vračilu blaga na naslov podjetja. Blago je potrebno vrniti v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe na naslov: DREAMBIG, Aleš Siničič s.p., Rogoška cesta 14, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Vračilo kupnine ali zamenjava artikla bo izvedena v roku 14 dni od prejetja artikla. Podjetje opravi vračilo kupnine z nakazilom na TRR kupca. Vrne se mu celoten znesek artika. Podjetje DREAMBIG, Aleš Siničič s.p. si pridržuje pravico da zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga.

 V primeru, da stranka prejme pošiljko, ki se je poškodovala med transportom (poškodovana embalaža ipd.) ali kaže znake odprtja, se mora za reklamacijo obrniti na dostavno službo, ki je izdelek dostavila.

 1. POSTOPEK VRAČILA

Kupec prodajalca pisno obvesti o odstopu pogodbe v e-mail sporočilo na e-mail naslov info@crystalavenue.si.

Izdelek nam vrnite nerabljen, nepoškodovan in v nespremenjeni količini. Kupec sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kupec pa odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Priporočamo, da previdno odprete embalažo in jo obdržite v nespremenjen stanju. 

 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo, razen v primeru podanega izrecnega soglasja uporabnika ali svetovalca o širši uporabi podatkov. Uporabnikovi podatki ne bodo predani ali pokazani tretjim osebam, razen v primeru, ko gre za posredovanje podatkov o plačilih in obračunih. Podjetje DREAMBIG s.p. si pridržuje pravico, da preko spletne platforme odgovornim osebam omogoči dostopanje do podatkov v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje pogodbe. Privolitev za uporabo podatkov v prej navedenem obsegu se lahko prekliče s pisno izjavo svetovalca, naslovljeno na DREAMBIG s.p.

Za potrebe poslovanja zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

– Ime in priimek in

– Naslov in kraj bivanja.

 

Za točnost vnesenih podatkov ne odgovarjamo.

 1. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Stranka se z oddajo naročila zaveda, da:

 • Ponudnik ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika z izdelki.
 • Ponudnik ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
 • Ponudnik ne odgovarja za nepravilno naročilo izdelkov s strani uporabnika.
 1. ARHIVIRANJE POGODB

Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik je trajno shranjena na ustrezno varovanem oddaljenem strežniku podjetja.

 1. člen

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako na blagu ali

– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

– vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

37.č člen

Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.

Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

 1. člen

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

– odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

– vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

– ponovno opravi storitev ali

– vrne plačani znesek.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

 1. člen

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Blago pošiljamo po pošti, če kupec soglaša, pogodba o nakupu je v pisni obliki, katero kupec, kot prodajalec, hrani in reproducira(10 let ).

 1. PRITOŽBE IN SPORI

Pritožbe, reklamacije in zahtevke iz naslova stvarne napake lahko uporabniki strani in kupci pisno pošljejo na elektronski naslov info@crystalavenue.si ali na naslov:

 

DREAMBIG, proizvodnja, trgovina in storitve,

Aleš Siničič s.p.

Rogoška cesta 14, 2204 Miklavž na Dravskem polju

 

Postopek obravnave je zaupen. Ponudnik si po najboljših močeh prizadeva za sporazumno izvensodno rešitev sporov.

 1. OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Crystal Avenue

DREAMBIG, Proizvodnja, trgovina in storitve

Aleš Siničič s.p.

Rogoška cesta 14

2204 Miklavž na Dravskem polju

Davčna številka : 12534102

Matična številka : 8327700000

TRR : SI56 3000 0002 6183 149, N Banka d.d.

Pravni status: Samostojni podjetnik posameznik s.p.

Mail : info@crystalavenue.si

 

Scroll to Top